Dla Firm

Ubezpieczenie małych i średnich podmiotów gospodarczych

 

 Dla klientów instytucjonalnych osób prowadzących działalność gospodarczą Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie wiele atrakcyjnych produktów. Dla bezpieczeństwa Państwa majątku i dla zabezpieczenia Państwa finansów mają do zaproponowania następujące ubezpieczenia, m.in.:

* ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,

* ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i rozboju,

* ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

* ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych i od uszkodzeń,

* ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR)

* ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu (EAR)

* ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń (wg standardu Munich Re)

* ubezpieczenie "wszystkich ryzyk" utraty lub uszkodzenia,

* ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych,

* ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym CARGO,

* ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym,

* ubezpieczenie OC spedytora,

* ubezpieczenia osobowe,

* ubezpieczenia komunikacyjne,

*ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - z rozszerzeniem ochrony o:

  • OC kontraktową,

  • OC pracodawcy za wypadki przy pracy,

  • OC najemcy ruchomości i nieruchomości,

  • OC za produkt niebezpieczny,

  • OC za szkody środowiskowe

  • OC przedsiębiorcy budowlanego,

  • OC materialnej pracownika,

  • OC za szkody w środkach transportu podczas prac ładunkowych,

  • OC za podwykonawców,

  • i inne

 

Ponadto ubezpieczenia finansowe m.in.:

* Ubezpieczenie kredytu hipotecznego na czas ustanowienia hipoteki,

* Gwarancja zapłaty wadium,

* Gwarancja zwrotu zaliczki,

* Gwarancja usunięcia wad i usterek,

* Gwarancja należytego wykonania umowy / kontraktu,

* Gwarancja zapłaty długu celnego,

* Gwarancja przetargowa,

* Gwarancja zapłaty czynszu (kaucja)

* Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek

* oraz inne