Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne i pracownicze

Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów, tworząc nowatorskie ubezpieczenia. Przykładem niech będą oferowane przez nie ubezpieczenia kosztów leczenia w kraju i zagranicą.

Decydując się na wykupienie omawianego ubezpieczenia zyskujecie Państwo nielimitowany dostęp do lekarzy i badań w wyselekcjonowanych placówkach w całym kraju, bez rachunkowy i bezgotówkowy system rozliczeń.
Ubezpieczenie to stanowi koszt uzyskania przychodu, a adresowane jest do klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego.

Uzupełnieniem systemu świadczeń socjalnych gwarantowanych przez Państwo są specjalne programy ubezpieczeń pracowniczych. Zakresem ochrony objęta jest szeroka gama ryzyk społecznych. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia polisa zapewnia wypłatę świadczeń m.in. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, lub utraty życia wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, operacji, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu.