Ubezpieczenia mieszkań oraz domów

Ubezpieczenie mieszkania lub domu lub domku letniskowego lub domu w budowie

 Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom, lokal mieszkalny (mieszkanie);
 • stałe elementy (m.in.: okładziny ścian i podłóg, biała armatura, instalacje infrastruktury technicznej i trwale z nią połączone, trwałe zabudowy funkcjonalne, urządzenia alarmowe itp.);
 • ruchomości domowe (m.in.: meble, sprzęt AGD, RTV oraz inny sprzęt elektroniczny i muzyczny, fotograficzny, obrazy, biżuteria, odzież i inne przedmioty osobiste, itp.);
 • szyby drzwiowe i okienne (w tym: dachowe, szklane przegrody ścienne, lustra stojące, wiszące i wmontowane w meble lub ściany, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, szklane i ceramiczne wykładziny ściany, słupów, filarów, witraże, itp.);
 • zewnętrzne elementy anten satelitarnych - trwale przymocowanych;
 • budynki w budowie;
 • budynki gospodarcze;
 • budowle;
 • domki letniskowe;
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym i z tytułu posiadania nieruchomości.

Mienie możemy ubezpieczyć w zakresie:

 • od ognia i innych żywiołów (dom, lokal mieszkalny (mieszkanie),domek letniskowy, stałe elementy, mienie ruchome, budynki w budowie, budowle, budynki gospodarcze, anteny satelitarne);
 • od kradzieży z włamaniem i rozbój (stałe elementy, mienie ruchome, anteny satelitarne);
 • od kradzieży z włamaniem, rozboju i dewastacji (stałe elementy, mienie ruchome, anteny satelitarne);
 • od stłuczenia (rozbicia) (szyby i inne przedmioty szklane);
 • od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (za szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, będące następstwem wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego, zatrudnieniem pomocy domowej, użytkowaniem domu, budowli wraz z mieniem przyległym lub lokalu mieszkalnego, używaniem roweru lub wózka inwalidzkiego, posiadaniem zwierząt domowych lub pasieki).

W przypadku ubezpieczenia domu w budowie możliwe ubezpieczenie w ramach tej samej polisy również:

 • o garażu wolnostojącego w budowie
 • o budynków gospodarczych w budowie, położonych na terenie posesji
 • o budowanych ogrodzeń, basenów, kortów tenisowych i innych obiektów małej architektury