Na życie

 

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie najczęściej wykupujemy z dwóch powodów:
-  zabezpieczenia naszych najbliższych na wypadek naszej śmierci,
-  jako zabezpieczenie pod kredyt (takie ubezpieczenie jest wymagane przez banki jako dodatkowe zabezpieczenie na wypadek śmierci osoby  ubiegającej się o kredyt hipoteczny).
Ubezpieczenie na życie powinniśmy dobrać odpowiednio do sytuacji opisanej powyżej. To znaczy w sytuacji zabezpieczenia pod kredyt nie mamy zbyt dużego pola do popisu, gdyż ubezpieczonym jest w takiej sytuacji bank, a co za tym idzie wypłata świadczenia idzie właśnie na jego konto. Zatem skupiamy się w takiej sytuacji na tym co otrzymamy z banku - najczęściej banki chcą mieć ubezpieczenie na konkretną kwotę - kwotę przyznanego kredytu.

Inaczej jest w przypadku kiedy troszczymy się o swoich bliskich i to właśnie oni mają otrzymywać świadczenia w przypadku naszej nagłej śmierci.
Takie ubezpieczenie poza konkretną kwotą (sumą ubezpieczenia na wypadek śmierci) możemy rozszerzyć o:
- utratę pracy
- nagłego zachorowania ( w tym na nowotwory złośliwe i inne choroby)
- leczenia szpitalnego
- urodzenie dziecka
- koszty pogrzebu
- i inne
Składki uzależnione są od zakresu ubezpieczenia, wieku ubezpieczającego.

Ubezpieczenia indywidualne na warunkach ubezpieczeń grupowych dla wszystkich w wieku 18 - 67 lat - dużo różnych wariantów, składki już od 36 zł miesięcznie. Więcej informacji w zakładce "Przykladowe oferty"

Zapraszam do kontaktu z naszymi pracownikami. Pomogą oni podjąć odpowiednią dla Państwa decyzję.