OC dla grup zawodowych

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej grup zawodowych

Minister Finansów nałożył na wiele grup zawodowych i podmiotów obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W ramach tego obowiązku możemy zaproponować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

1. OC radców prawnych,

2. OC adwokatów,

3. OC notariuszy,

4. OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

5. OC podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia medyczne,

6. OC podmiotów uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

7. OC doradców podatkowych,

8. OC rzeczoznawcy majątkowego,

9. OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,

10. OC zarządcy nieruchomości,

11. OC organizatora imprezy masowej,

12. od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami,