Oferty

Ubezpieczenie na życie

Poniższe oferty to oferty indywidualnego ubezpieczenia na życie na warunkach ubezpieczenia grupowego. Pozwala ono ubezpieczyć osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne.

To także korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy mikro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów) i rolników indywidualnych.
 

Przykładowe, sprawdzone oferty:
 

POLISA ŻYCIE

POLISA ŻYCIE  Vip

GENERALI


Polisa dla Ciebie
Korzyści wynikające z ubezpieczenia to m.in.:
•    Wybór sumy ubezpieczenia 2 500 - 100 000
•    Minimalna składka miesięczna 20 zł
•    Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony (dożywotnio)
•    Brak ankiety medycznej i dodatkowych badań w momencie przystępowania
•    Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające 18 - 86 lat.
•    niezmienność wysokości składki przez cały okres trwania umowy
•    możliwość zawarcia umów dodatkowych:  z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku NNW lub na  wypadek  trwałej całkowitej niezdolności do pracy -  renta miesięczna w wysokości 1 000 zł, 1 500 zł lub 2 000 zł płatna przez 10 lat;
 

Wiek Klienta Zgon Zgon w NW Renta wypadkowa Składka miesięczna
20 lat 10 000 zł 20 000 zł 2 000 zł/mc 24,73 zł
30 lat 10 000 zł 20 000 zł 2 000 zł/mc 29,58 zł
40 lat 10 000 zł 20 000 zł 2 000 zł/mc 36,81 zł
80 lat 10 000 zł 20 000 zł 2 000 zł/mc 152 złBezpieczny na Drodze jest innowacyjnym i najbardziej konkurencyjnym ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Jego zakres ochrony dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów!

Bezpieczny na Drodze